Tìm kiếm trong blog này

 

Hạch toán Công cụ Dụng Cụ

Hạch toán công cụ dụng cụ có 2 cách

Cách 1:

Nợ 153, 133
Có 111
Nợ 142, 242
Có 153

Hàng tháng phân bổ vào 642

Nợ 642
Có 142, 242

Cách 2: Xuất dùng luôn ko qua nhập kho

Nợ 142, 242
Có 111

Hàng tháng phân bổ vào 642

Nợ 642
Có 142, 242

0 bình luận:

Đăng nhận xét