Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Hạn mức chi phí văn phòng phẩm

Các khoản chi phí như về văn phòng phẩm mua cho văn phòng cty sử dụng, có được đưa vào chi phí ko ? , và nếu được đưa vào chi phí thì có hạn mức ko ? và cần có những thủ tục gì thì đưa vào chi phí cho hợp lý.  

Từ 200k trở lên thì cần hóa đơn VAT, hạn mức tất cả chi phí chiếm 10% doanh thu. (hạn mức của từng loại chi phí phụ thuộc vào mô hình sản xuất kinh doanh nên bạn phải tự cân đối nhé)


EmoticonEmoticon