Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ thuế

hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ thuế
hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ là hóa đơn vẫn còn thời hạn trong vòng 6 tháng, hóa đơn đã đc thanh toán hoặc chưa thanh toán thì phải ghi rõ thời hạn thanh toán, các hóa đơn trên 20tr phải thanh toán qua ngân hàng, các chi tiêu tren HĐ phải đúng( tên , địa chỉ, mst...)


EmoticonEmoticon