Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Tiền thuê nhà có tính thuế TNCN

ông A là cá nhân cư trú,ở nhà do văn phòng đại diện cty thuê và chi trả ngoài lương 10 triệu.vậy số tiền này có phải chịu thuế TNCN hay ?

trong thông tư 111/2013 có đoạn này
đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).
Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.
Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.


EmoticonEmoticon