Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Công ty DUTCH LADY

Công ty DUTCH LADY
sữa tươi tiệt trùng (có đường , không đường, socola, hương dâu)
sữa bột dành cho mẹ mang bầu , sữa bột 123 và 456
Ducth lady xã Bình Hòa , Huyện Thuận An, Tĩnh Bình Dương
Phone:(0650) 754422
 Fax:(0650) 754726
Mr. Berndt Kodden   090 30** 8***             ber***en@frieslandfoods.com.vn
con**@frieslandfoods.com.vn   Marketing Manager
Ms. Lê Tường Linh  09*9 *** 734  linh.let((g@friesl**oods.com.vn  Media Director
Ms. Đỗ Thụy Nhung ext 1*6         nhung.dothuy@frieslandfoods.com.vn                Senior Brand Manager
Mr. Trần Quốc Sở  0903 *** 129/ ext **4                so***oc@friesland**s.com.vn     Yomost Brand Manager
Mr. Trần Trung Kiên        090*** 161       ***g@frieslandfoods.com.vn               Trade Marketing Manager

Mr. Huynh Thanh Bình   0903*** 679       bi***hthanh@friesland**ds.com.vn         Account Manager


EmoticonEmoticon