Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Công ty TNHH xích KMC Việt Nam

"桂盟鏈條(越南)有限公司

Công ty TNHH xích KMC Việt Nam"
王俊雄 Deputy General manager 0903 ***703
"Tel: 061.3936531~3
Fax: 061.3936085"
kmcvnql@kmcchain-vn.com
"同奈省邊和市AMATA工業區
KCN Amata, TP. Biên Hoà, ĐN"EmoticonEmoticon