Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIETNAM) CO., LTD

"南寶-納路塗料(越南)有限公司

NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS
(VIETNAM) CO., LTD"
張泰郎 General manager 0984 *** 608
"Tel: 061.3569966
Fax: 061.3569955"
npbarton@noroo-nanpao.com.vn
"同奈省仁澤縣仁澤二工業區7B號路第三座
Lô 3, đường 7B, KCN Nhơn Trạch 2,
Nhơn Trạch, Đồng Nai"


EmoticonEmoticon