Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

CÔng ty CP Nhựa Vinh Hoa

CÔng ty CP Nhựa Vinh Hoa
Đường Số 3&6, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
  (84 - 8) 37.662.584/85/86/87/88
vinhhoaplastic.com

Công ty hoạt động về sản xuất nhựa các loại.


EmoticonEmoticon