Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Công ty TNHH Green Cross Việt Nam

Số 28, đại lộ Tự Do, VSIP, Thuận An, Bình Dương  0650.3767.161  
Green Cross, Incorporated được thành lập bởi một người Trung Hoa nhập cư, ông Co Ay Tian, vào ngày 16-6-1952. Công ty lúc đó được đặt tên là Gonzalo Laboratories (Viện Bào Chế Gonzalo). Cùng với các con của mình, ông Co Ay Tian đã sản xuất và bán cồn xoa bóp (dầu nóng, dầu xoa bóp có chất cồn) dưới các thương hiệu Green Cross, Jel, Tulip và Sanirub. Không lâu sau đó, họ bắt đầu sản xuất và bán nhãn hiệu nước tẩy trắng của họ – Zonrox. Với những sản phẩm tốt trong tay, làm việc cật lực và quảng cáo hữu hiệu, các nhãn hiệu Green Cross ® and Zonrox® đã nhanh chóng trở thành những nhãn hiệu dẫn đầu trong các ngành kỹ nghệ tương ứng. Ngày nay, công ty có những sàn phẩm cạnh tranh lành mạnh trong lãnh vực CHĂM SÓC HÀNG VẢI & ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH như Zonrox Bleach®, Uno Bleach®, Greenex All-Purpose Cleaner®, Del Fabric Softener®, Glide Ironing Aids®, trong lãnh vực SỨC KHOẺ & VỆ SINH như Green Cross Alcohol®, Green Cross Soap®, và trong lãnh vực CHĂ
M SÓC CÁ NHÂN như Lewis & Pearl Colognes®, Lewis & Pearl Body và Face Powder®


EmoticonEmoticon