Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Công ty cổ phần Tân Tân

Công ty cổ phần Tân Tân :
Cần tuyển 4 NVBH bên kênh GT khu vực Q.1, Q.5, Q.11, Q.8
LCB: 3.700.000
PC : 1.300.000
Incentive: 2.500.000 ( đạt 100% DS)
A Cường. số đt 090 6714801


EmoticonEmoticon