Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) là Công ty hàng đầu về lĩnh vực mía đường trên thị trường Việt Nam. TTCS đang tìm kiếm các ứng viên năng động, nhạy bén nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển của Công ty.
I. Vị trí cần tuyển
1. Kỹ sư tự động
* Điều kiện dự tuyển:
Tốt nghiệp Đại học ngành điện tự động ;
Am hiểu quy trình vận hành của các thiết bị tự động ;
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc:
Theo dõi, giám sát và đảm bảo sự họat động của các thiết bị và hệ thống mạng tự động trong nhà máy;
Phối hợp với Cố vấn chuyên môn chỉnh sửa chương trình online khi có yêu cầu từ bộ phận khác và ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi;
Sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng hoặc có nguy cơ hư hỏng;
Thông báo cho trưởng ca hoặc phụ trách trực tiếp khi xảy ra sự cố vuợt quá khả năng của mình.
2. Kỹ sư cơ khí
* Điều kiện dự tuyển:
Tốt nghiệp Đại học ngành Cơ khí chế tạo ;
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc:
Theo dõi tình hình họat động các thiết bị, máy móc;
Giám sát và phối hợp sửa chữa, khắc phục các sự cố của thiết bị cơ khí;
Đánh giá và đề đạt các biện pháp nhằm cải thiện hiệu quả công việc.
3. Kỹ sư nông nghiệp
* Điều kiện dự tuyển:
Tốt nghiệp Đại học ngành Nông học, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông,…
Có kiến thức về cây mía ;
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc:
Giám sát quy trình đầu tư trồng và chăm sóc mía giữa nông dân và công ty trong địa bàn được phân công;
Theo dõi kiểm tra sinh trưởng ruộng mía, tư vấn giải pháp kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời để cải thiện năng suất chất lượng mía;
Thực hiện các buổi hội thảo để phổ biến đến nông dân kỹ thuật canh tác mía;
Cập nhật, phổ biến, tư vấn kịp thời đến người trồng mía những kỹ thuật canh tác, giống mía mới để cải thiện và nâng cao năng suất chất lượng mía nhằm phục vụ lợi ích của khách hàng tốt nhất.
4. Chuyên viên xuất nhập khẩu
* Điều kiện dự tuyển:
Tốt nghiệp Đại học ngành Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành kinh tế có liên quan ;
Anh văn thành thạo ;
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc:
Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa như: hợp đồng mua bán, các thủ tục thanh toán, các thủ tục giao nhận hàng hóa,…
Theo dõi quản lý các công việc xuất – nhập – tồn đường tại kho;
Theo dõi quản lý kho bãi, phương tiện vận tải, công cụ làm việc và các sổ sách chứng từ tương ứng;
Quản lý số liệu liên quan đến hợp đồng, đơn hàng, kế hoạch giao hàng, lập bảng thanh toán cho các nhà vận tải.
5. Kế toán
* Điều kiện dự tuyển
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính ;
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc
Tổng hợp số liệu (chi phí sản xuất, thành phẩm nhập kho),  tính giá thành sản phẩm;
Lập báo cáo nội bội bộ/ quản trị theo định kỳ;
Kiểm tra tính đúng đắn chi tiết các tài khoản và phân bổ chi phí;
Theo dõi và lập báo cáo phát sinh giao dịch các bên liên quan.
6. Chuyên viên R&D
* Điều kiện dự tuyển:
Tốt nghiệp Đại học các ngành Hóa học, Sinh hóa, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi trường hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan.
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc
Tiếp nhận nghiên cứu, triển khai, giám sát dự án sản xuất sản phẩm mới;
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, thiết bị mới để tư vấn cho các Đơn vị, Phòng Ban khi có đầu tư mới;
Tham gia vào việc lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và chất lượng của sản phẩm;
Tham gia soạn thảo những tài liệu liên quan đến sản phẩm mới (tiêu chuẩn, hướng dẫn công việc…);
Tiếp nhận công nghệ mới, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất sản phẩm;
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
7. Chuyên viên kiểm soát nội bộ
* Điều kiện dự tuyển:
Tốt nghiệp Đại học các ngành Tài chính, Kế toán kiểm toán.
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc:
Lập kế hoạch và đề cương kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cho quản lý trực tiếp;
Thiết kế chương trình và thực hiện các công việc theo nhiệm vụ được giao;
Thực thi trách nhiệm cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra;
Thực thi nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm tra tính tuân thủ các hoạt động;
Rà soát, cập nhật các chính sách của công ty.
8. Kỹ sư công nghệ thực phẩm
* Điều kiện dự tuyển:
Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm.
Làm việc tại Tây Ninh.
* Mô tả công việc:
Giám sát sự vận hành các khâu của qui trình sản xuất;
Kiểm tra các kết quả phân tích của phòng kiểm nghiệm và có biện pháp điều chỉnh khắc phục nếu có bất kỳ số liệu nào bị lệch so với tiêu chuẩn;
Các công tác chuyên môn theo phân công của phụ trách trực tiếp.
II. Quyền lợi:
Chế độ lương, thưởng hấp dẫn;
Công ty tham gia đầy đủ BHXH cho người lao động;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Cơ hội đào tạo, thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
III. Hình thức ứng tuyển:
        Ứng viên quan tâm gửi CV theo 1 trong 2 hình thức sau:
1. Qua email: tuyendung@ttcsugar.com.vn
2. Nộp trực tiếp: Tại Phòng Nhân sự TTCS – xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh


EmoticonEmoticon