Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Công ty Onesystem Vina

Công ty Onesystem Vina- KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh. Là công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho SamSung đang cần tìm phiên dịch. Dưới đây là một số yêu cầu của Sếp:
[구인] OneSystem Vina
안녕하세요
함께 근무하실 통역 여직원분을 아래와 같이 구합니다.
1. 구인 인원 : 1명
2. 성별/나이 : 여성 / 나이 무관(대졸 예정자 우대)
3. 근무장소 : 박닌 다이동 공단내
4. 근무일 : 월~토 오전 08시 30분 ~ 오후 5시 30분(일요일, 베트남 공휴일은 휴무)
5. 급여 : 상담 후 결정
6. 경력 : 무관
7. 업무 : 기본 통역 및 서류 번역
8. 출퇴근 지원: 하노이에서 회사까지 출퇴근 차량 지원
9. 기타 : 좋은 분위기에서, 내일처럼 열심히 하실분을 구합니다.
10. 접수 방법
- 이력서 E-Mail 접수: hakshin.hwang@1system.co.kr
- h/p: 097 400 4643


EmoticonEmoticon