Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

CÔNG TY TS MOLYMER VIỆT NAM

CÔNG TY TS MOLYMER VIỆT NAM
MỚI 100%, ĐANG XÂY DỰNG NHÀ MÁY TẠI KCN AMATA.
CẦN TUYỂN
Kỹ sư ép nhựa
Kỹ thuật ép nhua
qc ép nhựa
Kn từ 1-2 năm
NẾU ĐƯỢC NHẬN SẼ ĐƯỢC Đào tạo tại Thái 3 tháng.
Tháng 12 nhà máy bắt đầu hoạt động
Liên hệ anh Trung. 0972 79 41 47
Email: injproduction@ewi.vn


EmoticonEmoticon