Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

nguyen ly ke toan


Tài liệu tham khảo về môn học nguyên lý kế toán

Bài tập 1:  Doanh nghiệp Nhật Quang đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau:
                 TÀI SẢN (2400)                                    NGUỒN VỐN (2400)
TK1111                                         400   TK311                                           200
TK1121                                         740   TK338                                            30
TK133                                           40
TK156                                          120
TK211                                         1200   TK411                                         2100
TK214                                        (100)   TK421                                            70
Trong kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau:
NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000 
USD).
NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD
NV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giá 
giao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ)
NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoá 
quốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100)
NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá giao dịch 16100
- Thuế Nhập khẩu phải nộp: 20% theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt
- Thuế GTGT phải nộp: 10% trả bằng tiền mặt
NV6: Lệ phí ngân hàng 500.000VNĐ trả bằng tiền mặt
NV7: Chi phí vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặt
NV8: Bán lô hàng nhập khẩu với giá vốn là 600tr, giá bán là 680tr. Người mua chưa trả tiền.
NV9: CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền mặt + trích CP khấu hao bộ phận bán 
hàng là 1tr
NV10. CP trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr trả bằng tiền mặt + trích chi phí khấu hao bộ phận 
quản lý là 4tr.
Yêu cầu:
+ Định khoản
+ Ghi chép vào TK ch      T
+ Kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh
+ Lập bảng cân đối số phát sinh.
                                                 Bài làm:
NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000 
USD).
Nợ TK11      : 45.000USD x 16.000 (TGGD) = 720tr
        Có TK1121: 720tr
(Nợ TK007: 45.000USD)
NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD
Nợ TK144: 672 tr
        Có TK11     : 42.000USD x 16000= 672tr
(Có TK007: 42.000USD)
NV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giá 
giao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ)
Nợ TK151: 674,1tr
        Có TK144: 672tr
        Có TK515: 2,1tr
NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoá 
quốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100)
Nợ TK1562: 500USD x 16100 = 8,05tr
        Có TK11     : 500 x 16.000 = 8tr 

http://www.facebook.com/download/426878854079219/VanLuong.Blogspot.Com_bai_tap_nguyen_ly_ke_toan.pdf

Thêm 1 số đề thi, bài tập có giải khác:

http://www.facebook.com/download/327739497367207/VanLuong.Blogspot.Com_NLKT.doc

http://www.facebook.com/download/229461743896990/VanLuong.Blogspot.Com_nltkcogiai.pdf

9 bình luận

CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU

bài tập rất có ích. thanks!

co the phan tich cu the nua duoc khong

Bài tập rất hay cho mình, thanks admin

cam on ban nhieu bai tap rat huu ich, mong ban co gan phat huy hon hua.

Cảm ơn bạn, mình đang cần nó

đang tìm.tk nhju

sao khong co het loi giai vay

cám ơn amin nhé..tuyệt..!!


EmoticonEmoticon