Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

map Kiếm ThếTool chứa các map,các địa danh trong Kiếm Thế dưới dạng hiển thị liệt kê,hỗ trợ các bạn mới chơi,chưa thuộc map có thể tìm đường 1 cách dễ dàng


Chứa sẵn các map, địa danh trong Kiếm Thế để cho các bạn mới chơi có thể tìm đường nhanh chóng

Link down:

http://www.fileden.com/files/2009/5/4/2429370/VanLuong/VanLuong.Blogspot.Com_mapkiemthe.zip


EmoticonEmoticon