Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Đổi icon hàng loạt

 Candybar


Bạn muốn thay đổi icon một cách có hệ thống và nhanh chóng cho các phần  mềm sử dụng tronng máy bạn

Hãy sử dụng phần mềm Candybar để thay icon hàng loạt
https://www.box.com/s/22f52e4ba4aaf678027c


EmoticonEmoticon