Tìm kiếm trong blog này

 

Đổi icon hàng loạt

 Candybar


Bạn muốn thay đổi icon một cách có hệ thống và nhanh chóng cho các phần  mềm sử dụng tronng máy bạn

Hãy sử dụng phần mềm Candybar để thay icon hàng loạt
https://www.box.com/s/22f52e4ba4aaf678027c

0 bình luận:

Đăng nhận xét