Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Giáo trình kinh tế vĩ mô

Chắc hẳn môn kinh tế vĩ mô là một môn đại cương , cơ sở ngành rất quan trong đối các bạn sinh viên theo học các ngành kinh tế . Kinh tế vĩ mô cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quát về nền kinh tế và cách thức hoạt đông cũng như sự biến động của các yếu tố kinh tế tác động đến nền kinh tế như thế nào

Bản giáo trình kinh tế vĩ mô này sẽ giúp bạn tìm hiểu về những vấn đề đó

Các bạn tải giáo trình ở link dưới đây


http://goo.gl/VOrFk


EmoticonEmoticon