Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Gửi thư Yahoo trong Gmail

Có nhiều tài khoản email trong đó có Gmail và bạn đã cảm nhận được sự phức tạp khi cần check mail vì phải mở từng hòm thư để kiểm tra. Thủ thuật sau đây giúp bạn không phải vào Yahoo để gửi thư mà có thể thao tác ngay trên trang Gmail đã mở sẵn.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1 ) Đăng nhập vào Gmail , đến mục Settings góc trên phải, click vào đấy, rồi click trên mục Account.

2) Kế tiếp, ở mục đầu là Send mail as, bạn chọn vào dòng và click vào Add another Email addres

3) Click tiếp vào nút Next Steps, nó mở tiếp cửa sổ nữa và bạn lại click tiếp vào Send Verification.

4) Gmail sẽ gửi một thư test đến hộp thư mail yahoo theo địa chỉ thư của bạn đã cho. Bạn phải vào hộp thư yahoo của bạn, đế nhận và copy lại cái CODE (mã) test. Nó mở ra cửa sổ tiếp chờ bạn điền CODE, verify (xác nhận)
5) Bạn cứ điền cái CODE cung cấp ở hộp thư yahoo và ấn nút verify. Nếu mã ấy đúng, sẽ hiện ra cửa sổ chúc mừng; giờ này bạn có thể ngay bên trong Gmail gửi mọi thư đến bạn bè với tài khoản yahoo (nếu bạn muốn đó là mặc nhiên) mà không cần phải dúng Gmail.com.

Khi nào bạn không thích dùng như vậy nữa, vẫn có thể chuyển trở về account Gmail chính, cũ trước đây (chọn lại Gmail.com là mặc nhiên) .

6) Trong hộp thư Yahoo, bạn cũng có thể ấn vào link dưới CODE đã cho trong ấy, để verify lại tại đây cũng được. Bạn sẽ thấy những dòng sau:

Before you can send mail from mailcuaban@yahoo.com using your
Gmail account (maicuaban@gmail.com), please click the link below to confirm your request:

Giờ đây bạn tha hồ gửi mail trong Gmail với account Yahoo , không cần vào đăng ký vào Yahoo để gửi thư nữa.

Lưu ý, Yahoo mail hoàn toàn không hỗ trợ POP, IMAP giống như Outlook Express và Microsoft Outlook. Do vậy, bạn còn phải vào Yahoo lần chót nhận CODE, trước khi bắt đầu gửi thư


EmoticonEmoticon