Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Tài liệu chứng khoán

Đây là tài liệu về chứng khoán căn bản cho các bạn muốn tìm hiểu

Thông qua tài liệu này các bạn sẽ biết thị trường chứng khoán là gì , cách thức hoạt động của nó cũng như cách đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả , kỹ năng phân tích thị trường , nền kinh tế ....

 Link tải về

https://sites.google.com/site/buivanluong1991/home/VanLuong.Blogspot.Com_Huongdandautuchungkhoan.rarEmoticonEmoticon