Tìm kiếm trong blog này

 

Trắc nghiệm Tư tưởng HCM

Đây là file PDF tổng hợp hàng trăm câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh  , dành cho các bạn ôn thi môn này ở giai đoạn đại cương cũng như thi tốt nghiệp

Hi vọng với tài liệu nhỏ này , các bạn sẽ đạt được điểm cao ở môn này

http://dl.dropbox.com/u/10919090/data3/luong/VanLuong.BlogSpot.Com_300%20cau%20hoi%20va%20dap%20an.pdf

0 bình luận:

Đăng nhận xét