Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Cách đổi biến số trong tích phân

Tài liệu toán hướng dẫn Cách đổi biến số trong tích phân

Download

http://goo.gl/jhDha


EmoticonEmoticon