Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Kết quả chơi CK ảo đến ngày 24-09-2011

Đây là kết quả tạm thời tính đếnngày hôm nayHiện tại đang đầu tư vào 3 cổ phiếu , trong đó có  thằng FPT là chiếm tỉ trọng lớn nhất do đã dự báo là thằng này sẽ tăng giá ( xem link ) nên đã gom vào nhiều FPT . FPT và IJC vẫn đang lời , còn SSI tạm thời đang lỗ . Tính chung thì vẫn lời 20.510.000 đ trên tổng tài khoản .


EmoticonEmoticon