Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Sàn giao dịch chứng khoán hà nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) được thành lập ngày 11 tháng 07 năm 1998 theo quyết định số 127/1998/QĐ-TTg. Tên tiếng Anh của sở giao dịch này là Hanoi Stock Exchange, viết tắt là HNX.

Ra đời ngày 11 tháng 07 năm 1998 theo quyết định của 127/1998/QĐ-TTg, lúc đầu mang tên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC). Từ 17 tháng 1 năm 2009 mang tên hiện tại.

Lúc đầu, để khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam đã trình Bộ Tài chính Việt Nam và được đồng ý cấp khoản kinh phí 100 triệu đồng "ngoài luồng" cho công tác vận động doanh nghiệp niêm yết và tổ chức các chiến dịch có quy mô hơn với mục tiêu thu hút doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán [1].. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân Hà Nội và Hải Phòng còn dùng tiền ngân sách để hỗ trợ toàn bộ chi phí tư vấn và kinh phí kiểm toán cho những đơn vị niêm yết đầu tiên. Hải Phòng còn ưu đãi thêm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty đăng ký giao dịch trong vòng 2 năm kế tiếp sau khi hưởng ưu đãi theo qui định chungCác bạn có thể xem bảng giá HNX tại đây

http://www.hastc.org.vn/OL/


EmoticonEmoticon