Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Đọc Sát thủ đầu mưng mủ trên android


Các tính năng chính:
- Đầy đủ nội dung cuốn sách.
- Hỗ trợ multi touch zoom.
- Chọn trang muốn xem tùy ý.
- Tự động ghi nhớ trang đang xem.

Screenshots:


http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/luong/VanLuong.Blogspot.Com_satthu1.2.apk


EmoticonEmoticon