Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

DoubleTwist Alarm Clock


DoubleTwist Alarm Clock


Clock Alarm doubleTwist bao gồm:

Hai chế độ đồng hồ: đồng hồ lật và đồng hồ tương tự, bao gồm giường chế độ mờ.
Đặt báo động thông qua một trong hai chế độ: Thời gian hoặc chu kỳ giấc ngủ. Chu kỳ giấc ngủ giúp chọn tối ưu đánh thức thời gian tương ứng với chu kỳ giấc ngủ.
Thiết lập hệ thống báo động nhiều.
Thiết lập báo thức định kỳ (các ngày trong tuần, cuối tuần, vv).
Thiết lập một nhãn tùy chỉnh cho hệ thống báo động của bạn.
Chọn từ xây dựng trong âm thanh báo động hoặc đánh thức bài hát yêu thích của bạn hoặc danh sách nhạc (yêu cầu miễn phí ứng dụng doubleTwist Thủ).
Xem thời gian chờ cho đến khi báo động lên kế hoạch tiếp theo.
Thiết lập thời gian báo lại và khối lượng báo động.EmoticonEmoticon