Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

HDVNBIts

HDVNBIts


Xem phim tivi HD và phim HD 


  • HDO (Phim Online): Xem online và tải về.
  • Live Tivi
  • Tin Tức
  • Và quản lý các phim đã tải về.
Lưu ý:
  1. Trên Android đang hoàn thiện chức năng Tin Tức.
  2. Khi xem tv online thì một số player default trên điện thoại xem sẽ không hiện hình, chỉ có tiếng, hoặc ko chạy được thì nên dùng 1 trình player ngoài, ví dụ như BSPlayer lite


EmoticonEmoticon