Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

lgCameraPro

lgCameraPro

Các máy ảnh cho điện thoại Android với Android 2.1 và cao hơn. Nó có thể xử lý chất lượng ghi âm và các định dạng tập tin.

https://www.box.com/s/833ffc922bab0fa24d12


EmoticonEmoticon