Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

SetCPU

SetCPU


Thay đổi xung nhịp CPU cho Android

https://www.box.com/s/b51571572b0d7cf10f22


EmoticonEmoticon