Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Ringdroid v2.5 - Phần cắt nhạc, tạo nhạc chuông cho Android

Ringdroid


Yêu cầu: Android 1.6 và cao hơn
Tổng quan:

Tạo nhạc chuông của riêng của bạn, báo động, hoặc âm thanh thông báo từ một tập tin âm thanh hiện có, hoặc ghi lại một cái mới trực tiếp trên thiết bị.https://www.box.com/s/f94f7b16f3d5e3a00d5c


EmoticonEmoticon