Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Chiến lược xâm nhập thị trường của Viettel


viettel telecom


Viettel xâm nhập thị trường
!   Viettel gia nhập phá vỡthế độc quyền trong ngành bưu chính viễn thông. !  
 Sựkhác biệt của Viettel: 
!   Thông điệp: “Hãy nói theo cách của bạn”. 
!   Phương châm hoạt động: “”.
!   Tạo sựcho lựa chọn của khách hàng.

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar6/VanLuong.Blogspot.Com_Viettel.pdf


EmoticonEmoticon