Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

MNC và mối tương quan với các quốc gia liên quan

Tags


cong ty da quoc gia


MỤC LỤC 3
Phần A : MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MNC VÀ QUỐC GIA SỞ TẠI 8
Sơ lược về các môi trường đầu tư ở Australia 8
McDonald’s (video clip) 9
1. Sơ lược về McDonald’s 9
2. Phân tích Swot 10
3. Mô hình franchise và việc ứng dụng mô hình này của McDonald’s 11
3.1. Mô hình franchise 11
3.2. Mô hình frachise của McDonald’s 16
4. Bí quyết thành công của McDonal’s 21
McDonald’s Australia 23
1. Lịch sử hình thành và phát triển 23
2. Tình hình hoạt động 25
3. Chính sách đào tạo nhân lục 26
4. Lao động 27
5. Chính sách tiền lương 28
6. McDonald’s và vấn đề ‘good corporate citizen’ 28
6.1. Các định nghĩa về ‘good corporate citizen’ 29
6.2. Những quy định luật pháp về ‘good corporate citizen’ 31
6.3. Một số lợi ích mà ‘good corporate citizen’ mang lại 34
6.4. một số phương pháp chung cho vấn đề ‘good corporate citizen’ 36
6.5 So sánh phuong pháp quản lý cũ và phương pháp điều hành theo ‘ good corporate citizen’ 37
6.6. Hoạt động của McDonald’s Australia trong việc xây dựng ‘good corporate citizen’ ……………………………………………………………………………..38
7.Những tiêu cực còn tồn tại của McDonald’s 44
Thực trạng và các bài học cho Việt Nam 44
1. Nhượng quyền thương mại (franchise) tại Việt Nam 45
1.1. Vấn đề 45
1.2. Phân tích 45
1.3 Triển vọng của mô hình franchise tại Việt Nam 49
1.4. Ảnh hưởng của hệ thống franchise của các công ty nước ngoài lên công cuộc kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước 54
2. Vấn đề ‘good corporate citizen tại Việt Nam’ 55
2.1 Một số vụ bê bối của các doanh nghiệp tại Việt Nam: 55
2.2 những thách thức khi thực hiện ‘good corporate citizen’ ở Việt Nam 56
2.3 Những giả pháp để xây dựng ‘good corporate citizen’ 58
Phần B : MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MNC VÀ QUỐC GIA CHỦ NHÀ ……………………………………………………………………………..60
I. Bối cảnh 60
1.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Mỹ 60
2. Giải thích hiện tượng đảo chiều công ty 74
2.1. Hệ thống thuế trên toàn thế giới so với  thuế  lãnh thổ 74
2.2. Xác định "Home" của doanh nghiệp đa quốc gia 78
2.3. Chính sách thuế quốc tế và khu vực pháp lý 80
II. Đảo chiều công ty (corporate inversion) 84
1.Định nghĩa 84
2. Lịch sử hình thành 85
3. Cấu trúc của giao dịch đảo chiều 88
3.1. Đảo chiều cổ phần 88
3.2. Đảo chiều tài sản 90
3.3.Đảo chiều Drop down 93
III. Động thái của nước chủ nhà trước sự đảo chiều của các MNCs 95
1.Một số Bill và kiến nghị sửa đổi 95
2. IRC § 7874 96
2.1. Mục đích 96
2.2. Nội dung 97
2.3. Hạn chế 98
IV. Stanley Works và dự định đảo chiều 103
1.Tổng quan về Stanley Works 103
2. Tại sao Stanley dự định đảo chiều 113
2.1. Tiết kiệm thuế 113
2.2. Tạo điều kiện cạnh tranh cho doanh nghiệp 114
2.3. Cắt giảm thuế phải nộp cho công ty ở Mỹ dưới các hình thức khác 115
3. Tiến trình đảo chiều 116
4. Những trở ngại Stanley gặp phải khi dự định đảo chiều 122
4.1. Phản ứng của cổ đông 122
4.2. Phản ứng của giới chính trị 123
4.3. Phản ứng của nguời lao động 124
4.4. Chủ nghĩa yêu nuớc và hình tượng của công ty 125
4.5. Chi phí khác cho một giao dịch đảo chiều 127
4.6. Các yếu tố quyết định các thay đổi giá trị của Stanley 127
NHẬN XÉT 133
V.Biện pháp khác tiếp cận việc tránh nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp ……………………………………………………………………………134
1.Sát nhập ra nước ngoài ngay từ đầu 134
2.Nếu bạn đang sáp nhập với một công ty ở nước ngoài, chọn nơi trở thành “home”của doanh nghiệp bạn 136
3. Tìm nhà đầu tư mới như một phần của đảo chiêù 136
4. Re-domicile đến một quốc gia mà bạn tin rằng bạn có một sự hiện diện kinhdoanh đáng kể…………. 137
5. Đảo ngược sang một đất nước mà trong đó bạn có một sự hiện diện kinh doanh đáng kể ……………………………………………………………………………140
VI. Vấn đề cạnh tranh về thuế 142
1.Thiên đường thuế 142
2. Quan điểm của các quốc gia 144
TÀI LIỆU THAM KHẢO 149

Download:

https://www.facebook.com/download/399884163480690/VanLuong.Blogspot.Com_MNCS.doc


EmoticonEmoticon