Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Năng lực tài chính của công ty bảo hiểm

Tags


Năng lực tài chính


MỤC LỤC
1. Giới thiệu 1
1.1. Lời mở đầu 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
2. Thực trạng về năng lực tài chính của các công ty bảo hiểm Việt Nam 2
2.1. Tình hình quản lý sử dụng vốn: 2
2.1.1. Vốn pháp định 3
2.1.2. Vốn điều lệ 3
2.1.3. Vốn đầu tư 4
2.1.4. Đầu tư vốn nhàn rỗi: 5
2.2. Dự phòng và khả năng thanh toán 5
2.2.1. Dự trữ bắt buộc 5
2.2.2. Dự phòng nghiệp vụ 6
2.2.2.1. Dự phòng bảo hiểm phi nhân thọ 6
a. Dự phòng phí: 6
b. Dự phòng bồi thường: 6
2.2.2.2. Dự phòng bảo hiểm nhân thọ 8
2.2.3. Khả năng thanh toán 9
3. Xu hướng và giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các công ty bảo hiểm Việt Nam 10
3.1. Phân tích SWOT, xác định xu hướng. 10
3.1.1. Phân tích SWOT 11
3.1.2. Xác định xu hướng 13
3.2. Giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của công ty bảo hiểm việt nam 14
3.2.1. Nhóm giải pháp phát huy điểm mạnh vượt qua thách thức (S-T) 14
3.2.2. Nhóm giải pháp tận dụng cơ hội khắc phục điểm yếu (W-O) 14
3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm tận dụng cơ hội phát huy thế mạnh (S-O) 15
3.2.4. Nhóm giải pháp khác 15

Đề tài:  Năng lực tài chính của công ty bảo hiểm
Giới thiệu
Lời mở đầu
Sau hơn 15 năm mở cửa thị trường, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp đáng kể cho việc giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất, kinh doanh, và đời sống xã hội. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm cả năm 2010 đạt khoảng 38.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 17.120 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2009, gấp 3 lần so với năm 2005. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 13.580 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2009, gấp 1,7 lần so với năm 2005. Tính về giá trị bồi thường, trong năm 2010, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ 5.964 tỷ đồng, trả tiền bảo hiểm nhân thọ 3.690 tỷ đồng, trả giá trị hoàn lại 1.663 tỷ đồng, trả bảo tức 636 tỷ đồng. Ngoài ra, một số con số khác liên quan đến số lượng doanh nghiệp, đại lý bảo hiểm cũng có thể thấy hình ảnh thị trường bảo hiểm đã phong phú hơn nhiều so với trước đây. Theo đó, hiện tổng số doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đã là 52 doanh nghiệp. Trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 11 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Tính về số đại lý bảo hiểm, đến hết năm 2010, cả nước đã có trên 215.000 đại lý, tăng 20% so với năm 2009. Bên cạnh sự tăng trưởng của ngành bảo hiểm thì các ngành khác cũng tăng trưởng và lớn mạnh theo, xuất hiện nhiều ngành nghề mới, đòi hỏi khả năng đáp ứng cao hơn của ngành bảo hiểm Bên cạnh đó, kinh tế thế giới và trong nước cũng đang đứng trước những khó khăn lớn về khủng hoảng tài chính, nguy cơ suy thóa kép…điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có một tiềm lực tài chính đủ mạnh để có thể đối mặt với những thách thức và đáp ứng được những yêu cầu mới khó hơn, khắt khe hơn của thị trường. .. Thế nhưng một năng lực tài chính như thế nào mới là đủ mạnh, đủ đáp ứng yêu cầu cho hoạt động  của một doanh nghiệp bảo hiểm trong môi trường đầy thách thức hiện nay, để hiểu được điều này nhóm chúng tôi thấy rằng cần phải tìm hiểu về năng lực tài chính của công ty bảo hiểm. Với lượng thời gian hạn hẹp và có giới hạn về số trang không cho phép nhóm chúng tôi tìm hiểu quá sâu mà chỉ tìm hiểu những điểm chính về năng lực tài chính của công ty bảo hiểm trong phạm vi qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành dành cho ngành bảo hiểm.

Download:

https://www.facebook.com/download/234613033377138/VanLuong.Blogspot.Com_NLTCBaoHiem.doc


EmoticonEmoticon