Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Phần mềm gỡ bỏ dấu tiếng Việt hàng loạt trong tên file


Các bạn thường down trên mạng về những file có tiếng việt, (điển hình là mp3.zing và youtube), các bạn muốn loại bỏ nó nhưng việc rename từng file là rất mất thời gian, Phần mềm này là giải pháp cho bạn:
Với phần mềm này bạn có thể :
- Rename hàng loạt tên file như thế, rất đỡ tốn thời gian
- Làm cho hệ thống tập tin thư mục trong máy bạn rõ ràng và đẹp hơn khi các bạn dùng chức năng đổi tên file thành viết hoa các chữ cái đầu hay viết hoa toàn bộ.
- Có một số chức năng nâng cao giúp cho việt rename file trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn
Hướng dẫn sữ dụng:
- Về cơ bản thì các bạn chỉ cần chọn đường dẫn (có thể chọn hoặc copy paste hoặc nhập tay vào), chọn kiểu chữ bạn muốn (viết hoa hay viết thường…), rồi nhấn rename để thực thi.
- Các tùy chọn nâng cao như thay thế từ : ví dụ bạn mún đổi tên toàn bộ file có phần “Youtube” thành tên bạn chẳng hạn, thì ô “thay thế” bạn nhập vào “Youtube”, ô “bằng” bạn nhập vào tên bạn, nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn chữ “Youtube” thì ô “bằng” hãy bỏ trống.
- Cắt từ: ví dụ: bạn muốn cắt từ đầu và và lấy 5 kí tự thì chuỗi nhận được của bạn sẽ là “cai g” nếu tên file là “cai gi do”
- Thêm từ: bạn có thể thêm một từ , cụm từ vào đầu hoặc cuối tên file của bạn
Nói chung là sữ dụng khá đơn giản, nhìn là biết
- các bạn nhấn vào check mở rộng để thấy hết chức năng

lưu ý chức năng undo chỉ hoạt động với một thư mục, nên mình chỉ cho nó hiện khi các bạn không chọn "bao gồm thư mục con".


tiếng Việt


Download:

https://www.box.com/s/873c16f2ece23790a26b

2 bình luận

một phần mềm rất hữu ích, xin cảm ơn tác giả rất nhiều

Cam on anh Phan Hoang Nhan. Phan men nhu vay toi da tim tu lau, nay moi duoc.


EmoticonEmoticon