Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Ứng dụng nhỏ học từ vựng tiếng anh

Một ứng dụng nhỏ gọn để giúp bạn rèn luyện khả năng từ vựng của mình

Gồm có 2 file


File: HocTiengAnh.exe là file chạy chính. Nó sẽ khởi động cùng Windows
File: InputData.exe là file nhập câu hỏi.

Download:

https://www.box.com/s/86a8d0874ab6bd1acdf9


EmoticonEmoticon