Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Chưa có bộ sổ sách kế toán hoàn chỉnh

Một công ty thành lập được 6 năm. Trong 6 năm đó chưa có bộ sổ sách kế toán hoàn chỉnh, Bây giờ muốn làm quyết toán thuế , là nhân viên kế toán lúc này phải làm gì?  

làm lại tất cả sổ sách cho hoàn chỉnh, rà soát chi phí.


EmoticonEmoticon