Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Thuế suất của tài sản thanh lý

thuế suất của tài sản thanh lý như ô tô con, ô tô tải, thùng container là mấy % và có quy định ở văn bản nào không ạ?

10% xem tại TT 06


EmoticonEmoticon