Tìm kiếm trong blog này

 

Cách sử dụng TK 515- 635

Cách sử dụng TK 515- 635

515 -Sử dụng khi có Doanh thu HDTC ví dụ lãi tỷ giá,đc hưởng chiết khấu thanh toán...
635 Sử dụng khi phát sinh chi phí tài chính ví dụ lỗ tỷ giá,ck thanh toán cho người mua.

0 bình luận:

Đăng nhận xét