Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT có giống nhau ko

hỏi hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT có giống nhau ko, hay thực chất chỉ là 1

hóa đơn gtgt là hóa đơn đc khấu trừ thuế, đc kê khai vào phần mềm HTKK, còn hóa đơn bán hàng là hóa đơn đã bao gồm thuế không đc kê khai trong phần mềm HTKKEmoticonEmoticon