Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Ngày thông báo phát hành và ngày sử dụng hóa đơn

công ty em đặt người ta in quyển hóa đơn GTGT thì liệu em có phải làm thông báo phát hành hóa đơn ở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế không ạ và nếu phải làm thì nộp vào ngày nào ạ?

có làm thông báo phát hành hđ đó ban, khi nhận hđ về thì làm thông báo nộp cùng với mẫu hóa đơn cho cục thuế. thời gian sd hóa đơn sau ngày thông báo 5 ngày
Ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn phải sau ngày thông báo ít nhất 5 ngày bạn nhé. ví dụ: ngày mồng 3/12 bạn gửi thông báo thì bạn điền vào ngày sử dụng hóa đơn phải là ngày 08/12


EmoticonEmoticon