Tìm kiếm trong blog này

 

Thuế tài nguyên và thuế trước bạ là thuế trực thu hay gián thu

Thuế tài nguyên và thuế trước bạ là thuế trực thu hay gián thu vậy?

Đều là thuế trực thu nhé

0 bình luận:

Đăng nhận xét