Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Xuất hóa đơn chi nhánh cho công ty mẹ

Cty em trong đkkd có đăng kí chi nhánh, nhưng hạch toán độc lập.giờ nếu xuất hoá đơn từ chi nhánh cho công ty mẹ thì có đc không ạ?có bị sai phạm j về thuế k ạ?

Xuất và hạch toán bình thường nhéEmoticonEmoticon