Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Ai là người ghi chép Thẻ kho

Nếu công ty có Kế Toán Kho và Thủ Kho thì ai ai sẽ là người ghi chép Thẻ Kho?

Thẻ kho thì thủ kho ghi và chỉ số lượng thôi.Và thẻ kho để đối chiếu N-X-T với kế toán kho.


EmoticonEmoticon