Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Thời hạn góp đủ vốn điều lệ trong cty cổ phần

quy định về công ty cổ phần thì trong vòng mấy năm phải góp đủ vốn điều lệ và cơ quan nào sẽ kiểm tra vốn thực tế của mình 

Trong 90 ngày phải góp đủ số vốn theo giấy đăng ký kinh doanh nhé.

Cơ quan có thẩm quyền sử phạt về việc đăng ký kinh doanh là Chủ tịch UBND phường, quận, ngoài ra thuế sẽ căn cứ vào tình trạng góp vốn của bên bạn để xuất toán chi phí lãi vay (nếu có)


EmoticonEmoticon