Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Các khoản chi tiền đóng thuế có được xem là chi phí

các khoản chi tiền đóng thuế có được xem là chi phí không nhỉ?

Thuế môn bài, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,vẫn phải nộp bình thường nhưng lại được tính vào chi phí, thuế TNDN, Thuế GTGT, thuế TNCN của người lao động...là khoản chi nhưng không được tính vào chi phí, nhé cả nhà


EmoticonEmoticon