Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Có cần gách chéo hóa đơn?

Từ 1/6/2014 không cần gạch chéo phần chống hoá đơn nữa đúng không ạ. 

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo. Khoản b điều 16 , TT 39


EmoticonEmoticon