Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Giải trình thuế là gì

Giải trình thuế là ví dụ công ty bạn nộp tờ khai thuế nhầm tiểu mục , nhầm mã số thuế thì bạn phải làm mẫu C1-07 điều chỉnh lại cho đúng , rồi thì nếu nộp nhầm tiền thì phải giải trình để thuế hoàn tiền hoặc như là thuế thông báo nợ xuống cty trog khi cty đã nộp thì bạn phải giải trình việc đã nộp thuế của bạn ...


EmoticonEmoticon