Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Phân bổ chi phí sữa chữa tài sản cố định đi thuê

Cty mình Sửa chữa văn phòng đi thuê 500.000.000đ nhưng vốn điều lệ 6tỷ, vậy mình phân bổ tối đa bao nhiêu năm là hợp lý nhỉ?

“Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm”
Việc này không phân biệt vốn nhiều hay ít mà căn cứ vào hợp đồng+chứng từ đầu vào nhé.


EmoticonEmoticon