Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Các công ty trong KCN Sông Mây

STT
Tên Doanh nghiệp
Ngành nghề
1
Công ty TNHH Đồ gia dụng Ngọc Sinh (VN)
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế
2
Công ty TNHH Bảo Khang
Sản xuất đồ uống
3
Công ty HH sản xuất giày Đồng Nai Việt Vinh
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
4
Công ty HH Đồng Nai Bochang Quốc tế
Dệt
5
Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu
Sản xuất chế biến thực phẩm
6
Công ty TNHH Long Vân
Sản xuất sản phâm từ kim loại đúc sẳn (trừ máy móc, thiết bị)
7
Công ty LD Virbac Việt Nam
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
8
Công ty LD Phát triển KCN Sông Mây
Hoạt động kinh doanh bất động sản
9
Công ty TNHH Xây dựng United Steel (Việt Nam)
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
10
Công ty LD Tong Jou Việt Nam
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất
11
Công tyTNHH Dona Victor Molds MFG
Sản xuất sản phâm từ kim loại đúc sẳn (trừ máy móc, thiết bị)
12
Công tyTNHH Dona Pacific Việt Nam
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
13
Công tyTNHH Dệt nhãn Junmay
Dệt
14
Công tyTNHH Xử lý nước, hóa chất, cơ khí CN Yuong Hsin
Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu
15
Công tyTNHH Xây dựng Koravina
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
16
Công ty LD Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế (TNHH)
Sản xuất chế biến thực phẩm
17
Công ty TNHH Sản xuất Bao bì nhựa Toàn Cầu
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
18
Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
19
Công ty TNHH Yng Shun Việt Nam
Sản xuất xe có động cơ
20
Công ty TNHH Tín Phát Lộc
Sản xuất chế biến thực phẩm
21
Công ty TNHH Dong Yang Vina Special Metal
Sản xuất sản phâm từ kim loại đúc sẳn (trừ máy móc, thiết bị)
22
Công ty TNHH Shang Yang Việt Nam
Sản xuất xe có động cơ
23
Công ty TNHH C&S Tech
Sản xuất sản phâm từ kim loại đúc sẳn (trừ máy móc, thiết bị)
24
Công ty TNHH Shin Fung Industrial
Sản xuất sản phâm từ kim loại đúc sẳn (trừ máy móc, thiết bị)
25
Công ty TNHH Tường Lập
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
26
Công ty TNHH Cơ khí Yoorim Vina
Sản xuất xe có động cơ
27
Công ty HHCN Boss
Sản xuất xe có động cơ
28
Công ty HHCN Xử lý nước - hóa chất Tân Ước
Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu
29
Công ty TNHH GSK Việt Nam
Sản xuất xe có động cơ
30
Công ty HH Kim Loại Sheng Bang
Sản xuất sản phâm từ kim loại đúc sẳn (trừ máy móc, thiết bị)
31
Công ty TNHH Công nghiệp Huo Shuenn
Công nghiệp chế biến và chế tạo khác
32
Công ty TNHH Zer-Mat
Dệt
33
Công ty TNHH Jia Mei
Công nghiệp chế biến và chế tạo khác
34
Công ty TNHH Công trình Cơ Tướng Long Việt Nam
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
35
Công ty TNHH Van nước Shin Yi
Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu
36
Công ty TNHH Hòa Thái
Sản xuất xe có động cơ
37
Công ty HHCN Wintek Việt Nam
Sản xuất xe có động cơ
38
Công ty CPHH Đài Ngọc
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
39
Công ty TNHH Chang Jun
Sản xuất xe có động cơ
40
Công ty TNHH Công Thành
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
41
Công ty HH Khai thác Quốc tế Heng Tong
Sản xuất xe có động cơ
42
Công ty TNHH Namyang Sông Mây
Sản xuất trang phục
43
Công ty TNHH Far Champion International
Sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất
44
Công ty TNHH Hi-Trans
In, sao chép bản ghi các loại
45
Công ty TNHH Khoa học và kỹ thuật Hong Zheng Việt Nam
Sản xuất xe có động cơ
46
Công ty TNHH Polymeric Products V&H (Việt Nam)
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
47
Công ty TNHH Hồng Gia G.M.T
Sản xuất trang phục
48
Công ty TNHH TM&SX Việt Thọ
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
49
Công ty TNHH Công nghiệp Cao su Cheng Tai
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
50
Công ty TNHH Công nghiệp Focus (Việt Nam)
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
51
Công ty TNHH Wei Kang Việt Nam
Sản xuất sản phâm từ kim loại đúc sẳn (trừ máy móc, thiết bị)
52
Công ty TNHH Công nghệ Chiêu Đại Việt
Sản xuất thiết bị điện


EmoticonEmoticon