Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Khu Công Nghiệp Liên Hưng

Qua khảo sát và tìm kiếm thực tế CCN Liên Hưng có các nhà xưởng đang xây dựng thuộc ban quản lý CCN Liên Hưng xây lên và cho thuê. Thông tin gặp Chú Hùng bên BQL từ công nhân xây dựng nhà xưởng.

Hiện tại CCN Liên Hưng đang mở rộng diện tích đất xây dựng CCN có 1 số nhà xưởng được BQL CCN Xây dựng lên để cho các doanh nghiệp thuê lại, có 1 vài công ty vừa và nhỏ về MNK thì hầu như không sử dụng đế do tính chất dây chuyền sản xuất. Ngoài các công ty đã có trong báo cáo thì chưa có công ty nào mới đầu tư trong CCN. 
EmoticonEmoticon