Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

cach khoa bang excel

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU CHO FILE EXCEL
1. Microsoft Office Excel 2003
Bước 1: Mở file Excel bạn cần đặt mật khẩu chọn: (1)Tools và (2) Options
dat mat khau cho file excel
Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Options: Chọn vào thẻ Security
Nhập mật khẩu bạn muốn đặt vào ô Password to Open. Sau đó nhấn nút OK.
Bước 3: Sau khi nhấn OK sẽ xuất hiện hộp thoại Confirm Password
- Bạn nhập lại mật khẩu một lần nữa để khẳng định Password mà bạn đã chọn rồi bấm OK để hoàn tất.
2. Microsoft Office Excel 2007
Bước 1: Mở file Excel bạn cần đặt mật khẩu : (1) Chọn Office Button, (2)Prepare và (3)Encrypt Document
Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Encrypt Document
(1) Nhập mật khẩu bạn muốn đặt vào ô Password
(2) Nhấp OK.
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Confirm Password
(1) Nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận.
(2) Nhấp OK
3. Microsoft Office Excel 2010
Bước 1: Mở file excel bạn cần đặt mật khẩu chọn: (1)File, (2)Info, (3)Protect Workbook và (4)Encrypt with Password.
Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Options: Chọn vào thẻ Security
Nhập mật khẩu bạn muốn đặt vào ô Password to Open. Sau đó nhấn nút OK.
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Confirm Password
(1) Nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận.
(2) Nhấp OK.
Các bạn thực hiện tương tự đối với Office 2013.


EmoticonEmoticon